Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Profilaktyki Środowiskowej

Powiększ obrazkomputer, drukarka, segregator, pieczątka

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Profilaktyki Środowiskowej

wybrana została:

Elżbieta Pruchnicka, zamieszkała w Roczynach. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskała najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.