Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – Referent (praca w Dziale Świadczeń dla Rodziny)

Powiększ obraz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent (praca w Dziale Świadczeń dla Rodziny) wybrana została

Pani Mariola Kegel, zam. w Bulowicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskała najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.