Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 i alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b

 

 

            Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Paulina Kubowicz, zamieszkała w Zagórniku – 59 punktów

Agnieszka Ryłko, zamieszkała w Andrychowie – 53,5 punkty

Anna Gondko, zamieszkała w Andrychowie – 53 punkty

Anna Bogunia, zamieszkała w Rzykach – 51 punktów

Daria Polak, zamieszkała w Sułkowicach – 48 punktów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskały największą liczbę punktów  z egzaminu oraz  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Ośrodka

   Elżbieta Prus