Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiększ obrazSegregatory z dokumentami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 marca 2020 r. do 29 listopada 2020 r.”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 1 marca 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

W wyniku postępowania została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus