Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiększ obrazPióro wieczne położone na notatniku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. ,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.

W wyniku postępowania została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu.

Kierownik Działku Pomocy Środowiskowej
mgr Aneta Wróbel