Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiększ obrazNa zdjęciu kartka z fragmentem jakiegoś wykresu, na niej kalkulator, długopis i spinacz biurowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.”.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.” W wyniku postępowania została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu.

                                                                                 Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus