Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiększ obrazBudynek Mieszkania Chronionego w Andrychowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30.06.2022 r.” zakończyło się udzieleniem zamówienia.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus