Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.” zakończyło się udzieleniem zamówienia.
W wyniku postępowania na realizację zamówienia zostały wybrane dwie oferty, które zostały uznane za najkorzystniejsze.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus