Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Powiększ obrazrodzina

Andrychów, dnia 13 stycznia 2023 roku

Informacja dotycząca zamówienia publicznego na Realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023” oraz / lub „Realizację programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023”.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na „Realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023” oraz / lub „Realizację programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023” zakończyło się udzieleniem zamówienia.

Oferty, które zostały wybrane, spełniły wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i zostały uznane za najkorzystniejsze, ponieważ najpełniej odpowiadają zdiagnozowanym i zgłoszonym do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Działu Profilaktyki Środowiskowej potrzebom profilaktycznym.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus