Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Powiększ obrazksiążki

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej działający na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa usługa realizacji programu profilaktycznego z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 24 czerwca 2022 r.

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: EPSILON NON-PROFIT SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej. Była to jedyna oferta, która spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Aneta Wróbel