Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Powiększ obrazDrzwi wejściowe, w zamku jest klucz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022r.

W wyniku postępowania:

 1. Na realizację:
  • a) Części 1 zamówienia, tj. „Udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”,
  • b) Części 2 zamówienia, tj. Udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”,
  • c) Części 3 zamówienia, tj. „Usługa schronienia dla bezdomnych mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”,
  • d) Części 4 zamówienia, tj. „Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”,
  • została wybrana oferta Wykonawcy: Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych z siedzibą w miejscowości Bieganów;
 2. Na realizację Części 5 zamówienia, tj. „Usługa schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów” została wybrana oferta Wykonawcy: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie;
 3. Unieważnia się postępowanie w zakresie realizacji Części 6 zamówienia „Usługi schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych,, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”– na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniły wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus