Informacja dot. terminu wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Andrychowie

ul. Starowiejska 22 b

DOTYCZY: Terminu wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018

oraz terminu warsztatów w ramach POPŻ 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2018 kolejne wydawanie żywności dla osób i rodzin, które otrzymały skierowania

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce:

27.03.2019 (w środę) od 13:00 do 15:00

i 28.03.2019 (w czwartek) od 7:00 do 15:00

Natomiast w kwietniu odbędą się dwa warsztaty w ramach POPŻ 2018 :

10.04. 2019 ( w środę) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat kulinarny

a 11.04.2019 (w czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat ekonomiczny.

Wydawanie żywności i warsztaty będą miały miejsce na terenie Kuchni Św. Brata Alberta

w Andrychowie przy ul.1 Maja 11.

Z poważaniem

s. Danuta Korska

Andrychów, dn.11.03.2019r.