Grupowe zajęcia reintegracyjne pn. „Kręgi wsparcia”

Powiększ obrazdłonie

Od stycznia 2022 roku w Klubie Integracji Społecznej odbywają się grupowe zajęcia reintegracyjne pn. „Kręgi wsparcia” przeznaczone m.in. dla:
– osób pozostających bez pracy,
– osób niepełnosprawnych,
– osób bezdomnych,
– osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
– osób uzależnionych…

W trakcie spotkań uczestnicy nawiązują relacje, doświadczają swoich mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości, odkrywają i wykorzystują w działaniu swoje zasoby. Atmosfera zajęć jest twórcza i ma dawać uczestnikom redukcję napięcia oraz poczucia bezpieczeństwa.
W czasie spotkań wykorzystywane są elementy arteterapii, muzykoterapii, terapeutycznego wpływu natury i roślin, rozwijamy zainteresowania uczestników poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych.
Spotkania odbywają się według wspólnie ustalonego planu – najczęściej są to wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00.
Poniżej prezentujemy kilka fotografii ilustrujących zajęcia, które już się odbyły:

MALOWANIE DO MUZYKI

KONTAKT Z NATURĄ (ELEMENTY HORTITERAPII)

WYJŚCIE DO OGRÓDKA DZIAŁKOWEGO
22 marca na zaproszenie jednej z naszych uczestniczek grupa wybrała się do ogródka działkowego. Grupa spędziła czas na rozmowach w miłej i radosnej atmosferze wśród śpiewających ptaków i wiosennych promieni słońca.

WARSZTATY WIELKANOCNE
Święta tuż, tuż… W ramach zajęć osoby z grupy „Kręgi wsparcia” przygotowały dekoracje świąteczne, rozmawiały o zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Gościnnie w warsztatach uczestniczyły dwie panie z Ukrainy i ich dzieci.
Zajęcia miały na celu zmotywowanie uczestników do artystycznego spojrzenia na świat, rozwijanie ich zdolności plastycznych, manualnych oraz zaangażowanie do wspólnej aktywności i pobudzenia wyobraźni.