Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Powiększ obrazRysunek dłoni, która podtrzymuje dłoń innego człowieka

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy umożliwia zgłoszenia do kolejnej edycji grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. O pierwszym spotkaniu osoby zainteresowane będą poinformowane telefonicznie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w spotkaniach.

Plakat informacyjny – pobierz