GODZINY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE OD 2.11.2018R. DO 31.03.2019R.

Informujemy, że  w okresie od 2 listopada 2018r. do 31 marca 2019r.  będą przedłużone godziny pracy Ośrodka do godz.20.00

Przez okres zimowym  pracownicy socjalni OPS we współpracy ze Strażą Miejską – w przypadku wystąpienia niskich temperatur i wzmożonych opadów śniegu – będą monitorować miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

W siedzibie Ośrodka przy ulicy Starowiejskiej 22b lub pod nr telefonów 33 875 33 00,  oraz 660 801 241 mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać informacje o osobach potrzebujących pomocy.