Gmina Andrychów laureatem konkursu „Samorząd Równych Szans”

Powiększ obrazFragment wózka inwalidzkiego

Gmina Andrychów została laureatem X edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”. Celem konkursu organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia. W konkursie mogły wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się m.in. do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Andrychów otrzymał nagrodę w kategorii „Najlepsza Gmina”. Zostaliśmy docenieni za działanie: „Wsparcie osób oraz rodzin osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów”. Opisując nasze praktyki, zaznaczyliśmy, iż w naszej Gminie zwiększa się świadomość w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i tym samym od dawna dąży się do dostosowania przestrzeni publicznej dla każdego mieszkańca, niezależnie od stopnia jego niepełnosprawności. Charakteryzując działania Gminy, mogliśmy się odnieść tylko do przedsięwzięć podejmowanych w 2019 r. i 2020 r.  W tym okresie podejmowaliśmy liczne inicjatywy na rzecz  niepełnosprawnych mieszkańców naszej Gminy. Jedną z nich było wprowadzenie biletów bezpłatnych przejazdów 1+1 (uprawniają one do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych mieszkańców do 16 roku życia wraz z opiekunem). Ponadto opisaliśmy działania Ośrodka Pomocy Społecznej, który m.in. realizuje projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany przez Unię Europejską. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy, również niepełnosprawnych.

Kładziemy duży nacisk na angażowanie w działania osób z niepełnosprawnością by zwiększyć ich dostęp nie tylko do rynku pracy, ale i do uczestnictwa w życiu społecznym.  Skupiamy się na tym, aby osoby niepełnosprawne częściej wychodziły z domu, by ułatwić im codzienne funkcjonowanie przez udział w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach, np. treningu kulinarnym, treningu umiejętności praktycznych, zajęciach psycho-ruchowych. Ponadto staramy się pomóc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia. Również w ramach tego projektu  utworzono Mieszkanie Chronione, gdzie przebywają także osoby niepełnosprawne, a pobyt w nim ma przygotować mieszkańców do prowadzenia samodzielnego życia.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zatrudnia konsultanta osób niepełnosprawnych, a  w ramach projektu ,,Rozwój pomocy społecznej” – asystenta osoby niepełnosprawnej. Taki asystent swoim wsparciem obejmuje zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich najbliższych. W Ośrodku świadczone są także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podkreśliliśmy również, iż otwierając  się na potrzeby osób niepełnosprawnych 18 pracowników samorządowych  uczestniczyło w kursie języka migowego organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras” i dofinansowanym z PFRON.

Gmina Andrychów współpracuje przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele – Anioł”, oraz  „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. 

To tylko część inicjatyw, w które angażują się pracownicy naszych jednostek. Należy podkreślić, że  mają one charakter długofalowy. Gmina unika rozwiązań jednorazowych na rzecz działań trwałych, podnoszących jakość życia mieszkańców. Przyznana nagroda potwierdza, że Gmina Andrychów jest przyjazna osobom niepełnosprawnym i jednocześnie motywuje nas do dalszego działania.