„Filmowe popołudnie z rodziną”.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny organizuje projekt socjalny pn.”Filmowe popołudnie z rodziną”. Odbędą się dwa spotkania w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w dniach 3 października 2018r. oraz 23 listopada 2018r.