„Dzień jeden w roku”

Powiększ obrazPierniki ozdobione lukrem, laski cynamonu, szyszki i orzechy włoskie.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej dnia 10 grudnia 2019 r. organizuje spotkanie bożonarodzeniowe dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Spotkanie odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej. Będzie to kolejny etap pracy z rodzinami głównie nad integracją rodzinną oraz przekazywaniem pozytywnych wzorców.

Szczegółowe informacje:

Projekt socjalny Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Działania psychoprofilaktyczne i integracyjne skierowane do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz asystenta osoby niepełnoprawnej pn. ”Dzień jeden w roku” dnia 10 grudnia 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie.

1. Cele główne

 • integracja społeczna i rodzinna,
 • poszanowanie wartości i tradycji

2. Cele szczegółowe

 • wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych,
 • rozwój umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie znajomości i czerpania z nich korzyści,
 • wymiana pozytywnych doświadczeń,
 • kultywowanie tradycji poprzez wspólne biesiadowanie, śpiewanie-kolędowanie

3. Termin i miejsce spotkania

10 grudnia 2019 r. w godzinach od 15.00-17.30 w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie

4. Odbiorcy projektu

W organizowanym spotkaniu udział wezmą rodziny objęte asystenturą zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz objęte wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • rodziny wspierane przez asystentów wykazują brak prawidłowego funkcjonowania w obszarze kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.
 • rodziny objęte asystentem osoby niepełnosprawnej zostaną zaproszone w celu ich integracji ze społecznością lokalną, rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz nabyciu umiejętności organizacji czasu wolnego.

5. Przebieg spotkania

 • 15.00 – przywitanie uczestników,
 • 15.10 – 17.00 wspólne biesiadowanie przy wigilijnym stole – degustacja przygotowanych potraw, rozmowy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wspólne śpiewanie kolęd, angażowanie rodziców i dzieci do wykonywania świątecznych rysunków, wyświetlanie filmu animowanego dla dzieci, konkurs dla dzieci dotyczący znajomości potraw wigilijnych,
 • 17.00 – 17.30 pożegnanie uczestników; Organizowane spotkanie będzie kolejnym etapem pracy z rodzinami głównie nad integracją rodzinną oraz przekazywaniem pozytywnych wzorców. Spotkanie ma na celu przygotowanie rodzin do spędzenia zbliżających się Świąt w radosnej i przyjemnej atmosferze. Uczestnicy będą mieli okazję do przezywania pozytywnych emocji i kultywowania tradycji. Projekt jest kolejnym cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu pracy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.

6. Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków zaplanowanych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

7. Osoby odpowiedzialne

 • Zespół ds. Asysty Rodzinnej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej