„Dziecko w kryzysie. Psychologiczne skutki przemocy domowej”

Powiększ obrazNa pierwszym planie ręka skierowana w dół z dłonią zaciśniętą w pięść, w tle siedząca w postaci skulonej dziewczynka.

W dniu 13 czerwca 2022 r. w sali wykładowej w Mini Zoo w Inwałdzie miało miejsce szkolenie pt. ”Dziecko w kryzysie. Psychologiczne skutki przemocy domowej”. Zorganizowane ono było przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie i adresowane było do instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy, a zwłaszcza do osób, które bezpośrednio pracują z dziećmi. Obecni byli przedstawiciele oświaty – pedagodzy szkolni, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020.

Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji pracowników służb odpowiedzialnych za pomoc dzieciom krzywdzonym w zakresie diagnozy  i profesjonalnej pomocy, a także wzmocnienie istniejących działań interdyscyplinarnych na rzecz dziecka krzywdzonego.

Przemoc jest dla dziecka bardzo trudnym i bolesnym przeżyciem, zwłaszcza że najczęściej doświadcza jej ze strony bliskich.

Ważne, żeby opowiedziało o swoich trudnych doświadczeniach, zwróciło się o pomoc na jak najwcześniejszym etapie.

Krzywdzenie dzieci jest problemem społecznym, który wymaga aktywnej postawy specjalistów. Stanowi wielowymiarowe wyzwanie wymagające wiedzy i umiejętności, czasu, gotowości emocjonalnej i poznawczej, odpowiedzialności zawodowej oraz współpracy.

To my, dorośli, mamy obowiązek uświadamiać dzieci, że wszelkie zachowania przemocowe są niedopuszczalne.

Należy pamiętać, że nawet najlepiej wyedukowane pod kątem bezpieczeństwa dziecko może okazać się bezbronne wobec świata dorosłych.

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Jaworska – psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, profilaktyk.