Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.


Wartość dofinansowania: 50.010 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)


Całkowity koszt zadania: 62.512,50 zł


Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
  • zakończenie zadania 31 grudnia 2023 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 87.234,94 zł, w tym:
– dofinansowanie 50.010,00 zł
-wkład własny 37.224,94 zł.