Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.


Wartość dofinansowania: 77 144 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)


Całkowity koszt zadania: 96 430,22 zł


Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
  • zakończenie zadania 31 grudnia 2022 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Andrychów w roku 2022 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 71.372,05 zł i w formie środków własnych w wysokości 17.843,04 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2022 wyniósł 89.215,09 zł.