Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 roku.

Kwota dofinansowania – 12.000 zł.
Całkowita wartość zadania – 15.100 zł.
Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Zadanie realizowane przez beneficjenta polega na realizacji przez asystenta/asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.