Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Powiększ obrazflaga i godło Polski

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie:
– zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym przez beneficjenta na dzień ogłoszenia programu „Asystent Rodziny w 2023”, tj. 22 listopada 2023 roku.
– kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Kwota dofinansowania – 46.871,09 zł :

  1. dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – 8.000 zł
  2. dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad – grudzień 2023 r. – 38.871,09 zł

Całkowita wartość zadania – 60.811,90 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 60.811,90 zł, w tym:
– dofinansowanie 46.871,09 zł (dodatek do wynagrodzeń – 8.000,00zł, wynagrodzenie XI-XII 38.871,09zł)
– wkład własny 13.940,81 zł (dodatek do wynagrodzeń – 2.000,00zł, wynagrodzenie XI-XII 11.940,81zł)