Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2024 rok

Powiększ obraz

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2024 rok w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej):

– na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (dofinansowanie               270 842 zł);

– na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających rozeznanych potrzeb (dofinansowanie 60 000 zł).

Wartość dofinansowania:       330 842 zł

Całkowity koszt zadania:     5 596 615 zł