Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2023 rok

Powiększ obrazflaga i godło Polski

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2023 rok w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej):

– na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (dofinansowanie 278.694 zł, wkład własny 69.673,50 zł);

na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających rozeznanych potrzeb (dofinansowanie 50.400 zł, wkład własny 12.600 zł).

Wartość dofinansowania: 329.094,00 zł

Całkowity koszt zadania:   411.367,50 zł

Plakat, na nim flaga i godło Polski oraz informacje zawarte w treści artykułu

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 411.367,50 zł, w tym:
– dofinansowanie 329.094,00 zł ( część I – 278.694,00 zł, część II – 50.400,00 zł)
– wkład własny 82.273,50 zł ( część I – 69.673,50 zł, część II – 12.600,00 zł)