Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł

Powiększ obrazwęgiel

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Przyjmowanie wniosków: pok. 24a – wejście od ulicy Starowiejskiej (od strony ZOMK oraz Centrum Kultury).

Rekomendujemy składanie wniosków droga elektroniczną.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie ogłoszony wkrótce
i zostanie umieszczony na stronie internetowej OPS.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie składać można po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku do 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku o dodatek węglowy