Do pobrania

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin – POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej z budżetu gminy Andrychów – POBIERZ

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny / duplikatu Karty Dużej Rodziny – Pobierz

Wzór wniosku z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – Pobierz

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie – Pobierz

Jak wypełnić wniosek- rodzice z dziećmi spełniającymi warunki ustawy o KDR – Pobierz

Jak wypełnić wniosek-rodzice dzieci DOROSŁE – Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – POBIERZ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego –POBIERZ

KARTA SENIORA

Formularz wniosku Karty Seniora –POBIERZ

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

DEKLARACJA O DOCHODACH DO DODATKU MIESZKANIOWEGO –POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO-POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO-POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO-POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO-POBIERZ

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRACODAWCY –POBIERZ

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH DLA PRACODAWCY DO DODATKU MIESZKANIOWEGO-POBIERZ

usługi opiekuńcze

zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych pobierz

wniosek o pomoc- pobierz

zaświadczenie dotyczące usług opiekuńczych- pobierz

Formularz-ofertowy- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. -Pobierz

TELE-ANIOŁ

formularz zgłoszeniowy- Pobierz