„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Strony Pożarnej z dnia 31 stycznia 2019r. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje,że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” .

Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.

W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod numerem telefonu 033 873 43 86 (st.kpt. Łukasz Drylski lub mł.bryg Krzysztof Cieciak)