Co oferuje Klub Integracji Społecznej w Andrychowie

 W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej, który mieści się przy ul. Krakowskiej 72 w Andrychowie, realizowany jest projekt pn. Wykorzystaj swoją szansę. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku i ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zamieszkałe na terenie Gminy Andrychów.

Projekt ma trwać do 2018 roku, a grupa docelowa będzie liczyć 75 osób. W 2016r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). 

Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej w Andrychowie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnictwo w działaniach KIS odbywa się z inicjatywy osoby zainteresowanej lub wniosku lidera klubu czy też pracownika socjalnego.

Klub Integracji Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00,  jednak w zależności od realizowanych zadań, przewiduje się dostosowanie funkcjonowania w godzinach odpowiadających uczestnikom.

Aby zwiększyć dostępność do aktualnych ofert pracy w lokalnym środowisku,  w Klubie Integracji Społecznej umieszczono tablicę, na której zamieszczane są aktualne ogłoszenia o pracę pozyskiwane z Internetu, prasy oraz od firm zajmujących się pośrednictwem pracy. 

Aktualnie pracownicy KIS rekrutują osoby do drugiego etapu projektu – Blok Startu Życiowego Osób Młodych. Poszukujemy wychowanków pieczy zastępczej i/lub osoby, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osoby, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, bądź osoby wychowujące się w rodzinach niepełnych.  Przewidziany jest udział 15 osób (10K + 5M). Uczestnicy tej grupy wezmą udział w 5 dniowym, wyjazdowym treningu dorosłości, w trakcie którego m.in. doskonalone będą umiejętności społeczne, uczestnicy nauczą się konstruować cele życiowe, zarządzać własnymi zasobami (w tym czasem i budżetem), oraz wypełniać urzędowe druki. Ważnym elementem treningu będzie profilaktyka uzależnień.

Kolejnymi formami wsparcia dla ludzi młodych, wchodzących w dorosłe życie będą szkolenia komputerowe, językowe oraz kurs prawa jazdy kat. B. Również i ta grupa będzie objęta wsparciem psychologicznym. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Klubu Integracji Społecznej lub o kontakt telefoniczny pod numerem 33 876 42 92.