Jesteś tutaj:

Zmiana ogłoszenia z dnia 21.11.2019 r.

Czytaj więcej o: Zmiana ogłoszenia z dnia 21.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Andrychów” w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.”.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych

W związku z realizacją zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”- edycja 2019 r., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie dwóch kursów zawodowych.Do góry