Jesteś tutaj:

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny

Czytaj więcej o: Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 roku. Kwota dofinansowania – 12.000 zł.Całkowita wartość zadania – 15.100 zł.Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, […]

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny                    w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w tym:
– w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)
– z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację koordynacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.Do góry