Jesteś tutaj:

Kolejny etap projektu za nami!

Uczestnicy projektu realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykorzystaj swoją szansę” zakończyli kolejny etap aktywizacji zawodowej. Dzięki ukończonym kursom zawodowym nabyli niezbędną wiedzę tematyczną umożliwiającą im od kwietnia 2017r. podjęcie trzymiesięcznego, płatnego stażu w zawodach ogrodnik oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy zostali skierowani do medycyny pracy oraz na badania epidemiologiczno-sanitarne.   34 osoby […]

Informacja o wyborze oferty na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017 udzielonym w częściach OPS.ZP.262.01.2017r. Informacja o […]

Dotychczasowe działania w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

W 2016 r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). W ramach projektu zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Każdy uczestnik objęty jest wsparciem psychologicznym oraz bierze udział w spotkaniach z trenerem pracy. W […]Do góry