Jesteś tutaj:

O Projekcie

O projekcie Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół […]

Usługi interwencyjne

Usługi Interwencyjne usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora), zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora), wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora) wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior […]

Usługi usamodzielniające

Usługi Usamodzielniające usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub […]

Teleopieka i Koperta życia

Teleopieka i Koperty życia „KOPERTY ŻYCIA” DLA SENIORÓW Gmina Andrychów od listopada 2015r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób w wieku 60+. Dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego seniorzy zamieszkujący Gminę zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotował 1000 sztuk specjalnych naklejek, magnesów na […]Do góry