Przeciwdziałanie przemocy

Podziękowanie

Podziękowanie  za udział we wspólnym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. Szkolenie miało… Czytaj dalej Podziękowanie

szkolenie-zaburzenia psychiczne

06-07.09.2018r.szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych pt. ”Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”    Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym . Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra , psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w… Czytaj dalej szkolenie-zaburzenia psychiczne

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny      W  dniu 05.09.2018r. w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. ”Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – procedura Niebieskiej Karty w oświacie”. Spotkanie adresowane było do wychowawców oddziałów przedszkolnych  zatrudnionych  na  terenie Gminy Andrychów. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w… Czytaj dalej Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

Szkolenie nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej …”

Szkolenie  nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej .Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.” W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Andrychowie zorganizował w dniu 05 września br. szkolenie… Czytaj dalej Szkolenie nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej …”

Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Szkolenie  zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w dniu 16.05.2018r.      W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 16 maja br. szkolenie pt. ”Współodpowiedzialność członków grupy roboczej  w diagnozowaniu i realizacji planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy… Czytaj dalej Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

Szkolenie  zrealizowane  w dniu 02.10.2017r. przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny-Koalicja Przeciw Przemocy W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 02 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie –zagadnienia problemowe.” Szkolenie miało miejsce w… Czytaj dalej Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny inwestuje w relacje rodzinne…

Mini Zoo w Inwałdzie miało w ubiegłym tygodniu wyjątkowych gości.We wtorek tj. 25 lipca 2017 r. miały miejsce warsztaty dla rodziców pt. „Klaps, krzyk czy rozmowa. Rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy”. Dobrych humorów zebranym nie zepsuła nawet pogoda ,gdyż organizatorzy zadbali o wszystkich uczestników. W trakcie kiedy rodzice uczestniczyli w zajęciach dzieci miały aktywnie zorganizowany czas… Czytaj dalej Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny inwestuje w relacje rodzinne…