Jesteś tutaj:

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

W miesiącu czerwcu 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w szkole z terenu Gminy Andrychów, w ramach działań informacyjno- edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny- Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie. Celem tego spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w […]

„ Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów ”

W dniu  22 maja 2019r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej   w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy  domowej.  W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni , specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku – psycholog oraz pedagog […]

Podziękowanie

Podziękowanie  za udział we wspólnym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. Szkolenie miało […]

szkolenie-zaburzenia psychiczne

06-07.09.2018r.szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych pt. ”Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”    Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym . Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra , psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w […]

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny      W  dniu 05.09.2018r. w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. ”Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – procedura Niebieskiej Karty w oświacie”. Spotkanie adresowane było do wychowawców oddziałów przedszkolnych  zatrudnionych  na  terenie Gminy Andrychów. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w […]

Szkolenie nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej …”

Szkolenie  nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej .Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.” W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Andrychowie zorganizował w dniu 05 września br. szkolenie […]Do góry