Jesteś tutaj:

Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

Czytaj więcej o: Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

16 września 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie miało miejsce kolejne zaplanowane na ten rok spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla osób pracujących w Grupach Roboczych powołanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do bezpośredniej pracy z rodzinami uwikłanymi w zjawisko przemocy domowej.

Grupa Wsparcia Dla Kobiet

Czytaj więcej o: Grupa Wsparcia Dla Kobiet

Grupa Wsparcia Dla Kobiet „Nie jesteś sama” zaprasza kobiety doświadczające przemocy na spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie, w środy, o godz. 17.30, w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, przy ul. Dworskiej 9.

Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

W dniu 22 maja 2019r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie – zaburzenia psychiczne

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym. Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra, psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w Krakowie.Do góry