Jesteś tutaj:

Szkolenie nt. „Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej…”

Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 5 września br. szkolenie pt. ”Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Monitorowanie sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 16 maja br. szkolenie pt. ”Współodpowiedzialność członków grupy roboczej  w diagnozowaniu i realizacji planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy”.

Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 02 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe.”

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Dobiegła końca kolejna edycja spotkań informacyjno–edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotycząca przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.

Zainwestuj SIEBIE w Rodzinę

O tym jak bardzo leży nam (Ośrodkowi Pomocy Społecznej) na sercu sprawa wzmacniania rodzin w wychowaniu zdrowego, odpornego i szczęśliwego pokolenia Polaków niechaj świadczą warsztaty w ramach realizacji projektu „Zainwestuj siebie w rodzinę”.Do góry