Jesteś tutaj:

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzystania z pomocy

Czytaj więcej o: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzystania z pomocy

Tekst znajdujący się na plakatach:Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy DomowejKryzys, Przemoc, Kłótnie, Pomoc, Depresja, Wsparcie, Złe myśli, Utrata, Handel ludźmiCzynny całodobowo ! ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów, Tel. 14 6 55 36 36, 500 583 047, e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl, www.oik.tarnow.pl, fb.: tarnowski ośrodek interwencji kryzysowej i wsparcia osób doznających przemocyZapraszamy do skorzystania […]

UCHWAŁA NR LX-462-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR LX-462-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

UCHWAŁA NR LX-462-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

Szkolenie  dla osób pracujących w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.”Działalność  zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

Czytaj więcej o: Szkolenie  dla osób pracujących w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.”Działalność  zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno- edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 24 kwietnia 2023r. szkolenie…Do góry