Jesteś tutaj:

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie – zaburzenia psychiczne

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym. Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra, psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w Krakowie.

Szkolenie nt. „Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej…”

Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 5 września br. szkolenie pt. ”Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Monitorowanie sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 16 maja br. szkolenie pt. ”Współodpowiedzialność członków grupy roboczej  w diagnozowaniu i realizacji planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy”.

Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 02 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe.”Do góry