Jesteś tutaj:

Konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej zapraszają dzieci i młodzież z klas IV – VI do udziału w profilaktycznym konkursie plastycznym „Bądź bezpieczny w sieci”. Szczegóły poniżej… DOKUMENTY DO POBRANIA: Bądź bezpieczny w sieci — plakat Regulamin BBwS 2019                   […]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Andrychów na lata 2017-2019

  Załącznik do Uchwały Nr XXIX-293-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r.   GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2017 – 2019   WPROWADZENIE Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Andrychów na lata 2017 –2019, zwany dalej „Programem”, określa priorytetowe kierunki działań związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii w oparciu […]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Andrychów na 2018 rok

  Załącznik do Uchwały Nr XLII-426-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017r.   GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY ANDRYCHÓW NA 2018 ROK   WPROWADZENIE             Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Andrychów na rok 2018, zwany dalej „Programem”, określa priorytetowe kierunki działań związane z profilaktyką i rozwiązywaniem […]Do góry