Jesteś tutaj:

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Czytaj więcej o: Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85295, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2016.

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Czytaj więcej o: Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Czytaj więcej o: Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Gmina Andrychów otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

,,Kręgi wsparcia”

Czytaj więcej o: ,,Kręgi wsparcia”

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b realizuje zdanie związane z rozwojem pomocy społecznej w obszarze – projekty socjalne, który ma na celu wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, poprzez realizację projektu socjalnego ,,Kręgi wsparcia”.

Realizacja programu ,,Opieka 75+”

Czytaj więcej o: Realizacja programu ,,Opieka 75+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Program ,,Opieka 75+” na rok 2021. Okres realizacji zadania ustala się od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.Do góry