Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.03.2019r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 ”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019  .”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euronr OPS.ZP.262.02.2019r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b 34-120 Andrychów […]

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03 CZERWIEC 2019: 03.06.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 05.06.2019 r.(środa) 14:30-19:00 06.06.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00 10.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 12.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30 13.06.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30 17.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 19.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30 24.06.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 26.06.2019 r. (środa) 14:30-19:00 […]

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości …Do góry