Bezpieczny stok

W dniu 27 stycznia 2018 r., Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na stoku narciarskim ,,Czarny Groń” w Rzykach, wziął udział w akcji informacyjno-edukacyjnej ,,Bezpieczny Stok”.
Przedsięwzięcie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z czynnego wypoczynku na stokach narciarskich.
„Bezpieczny Stok” to akcja organizowana przez Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, wspierana przez GOPR, TOPR, Policję, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Przedstawiciele Działu Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie przestrzegali przed niebezpieczeństwem uprawiania sportów zimowych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków zmieniających świadomość. Każdy dorosły uczestnik mógł na własnej skórze doświadczyć takiego stanu zmiany świadomości na specjalnie do tego przygotowanym torze przeszkód–wystarczyło założyć alkgogle lub narkogogle. Dodatkowo rozdane zostały ulotki promujące trzeźwość.
Działania te miały charakter profilaktyczno-edukacyjny i wpisały się w realizację kampanii „No promil – No problem”.