„Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!” – konkurs ofert

Powiększ obrazNa zdjęciu starsza kobieta chowa klucze do torebki

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego, w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego, w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”. Alokacja konkursu została zwiększona w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi obecnie 300 000 zł.

W roku bieżącym stawiamy na zadania z obszaru:
‒    bezpieczeństwo w sieci, w obrocie handlowym, prawnym,
‒    prawa konsumenta,
‒    sposoby rozpoznawania i reagowania na różnorodne metody wyłudzania, oszustw,
‒    edukacja w zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego), a także podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego, oraz edukacja w zakresie możliwych form pomocy dla ofiar wyłudzeń i oszustw,
‒    propagowanie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konsumenckim (współpraca m.in. z Policją, jednostkami samorządu terytorialnego),
‒    edukacja międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń, promowanie właściwych wzorów zachowań w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.


Tematyka konkursu jest niezwykle istotna, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakim, szczególnie dla osób starszych, jest działalność oszustów stosujących ciągle nowe, niestandardowe metody wyłudzania czy naciągania. Realizowane działania mają na celu podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców Małopolski, a także kształtowanie wśród nich postaw umożliwiających skuteczną ochronę w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.


O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje: działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, lub edukację, lub poradnictwo w zakresie prawa.


Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.02.2020 r. o godz. 12:00.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12). 

Informacja dostępna na stronie internetowej ROPS

Relacja z konferencji prasowej