Jesteś tutaj:

Podstawowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+

Czytaj więcej o: Podstawowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2018 poz. 2134 z późn.zm.) wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Asystent osoby niepełnosprawnej

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS , rozwoju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euronr OPS.ZP.262.02.2019r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b 34-120 Andrychów […]Do góry