Jesteś tutaj:

Asystent osoby niepełnosprawnej

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS , rozwoju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euronr OPS.ZP.262.02.2019r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b 34-120 Andrychów […]

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03 CZERWIEC 2019: 03.06.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 05.06.2019 r.(środa) 14:30-19:00 06.06.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00 10.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 12.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30 13.06.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30 17.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 19.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30 24.06.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 26.06.2019 r. (środa) 14:30-19:00 […]

„ Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów ”

W dniu  22 maja 2019r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej   w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy  domowej.  W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni , specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku – psycholog oraz pedagog […]

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości …Do góry