Jesteś tutaj:

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

W miesiącu czerwcu 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w szkole z terenu Gminy Andrychów, w ramach działań informacyjno- edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny- Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie. Celem tego spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w […]

zmówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2019r.”

Andrychów, dnia 12 czerwca 2019r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2019r.” 1.Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność […]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.03.2019r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 ”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019  .”

Od 1 lipca 2019r. zmiany w programie 500+

Czytaj więcej o: Od 1 lipca 2019r. zmiany w programie 500+

Po zmianie Program 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać internetowo od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 […]

Podstawowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+

Czytaj więcej o: Podstawowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2018 poz. 2134 z późn.zm.) wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych […]Do góry