Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.03.2019r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu »Wykorzystaj swoją szansę« – 2019”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.„Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu »Wykorzystaj swoją szansę« – 2019.Do góry