Audycja w radio Andrychów „Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Powiększ obraz

W dniu 18 października br. w Radio Andrychów gościła Pani Aleksandra Gancarz-psycholog zatrudniona w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. W rozmowie poruszono problem przemocy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży. Szerzej omówiono projekt który obecnie jest realizowany przez pracowników tutejszego Ośrodka pn.”Nabieramy siły”.
Celem projektu jest szeroko pojęta diagnoza problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz próba wypracowania pomocy w sytuacjach trudnych niesionej dzieciom. W zajęciach wspólnie z dziećmi mieli możliwość uczestniczenia zarówno wychowawcy jak i pedagodzy szkolni,co dało im możliwość bliższego przyjrzenia się dzieciom w różnych sytuacjach a tym samym wypracowania sposobów wsparcia. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Link do audycji