Audycja w radio Andrychów „Problem przemocy w Gminie Andrychów”

Powiększ obrazmikrofon radiowy

W dniu 13 grudnia br. w Radio Andrychów gościła Pani Aleksandra Gancarz-psycholog zatrudniona w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. W rozmowie poruszono problem przemocy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży. Szerzej omówiono kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest szeroko pojęta diagnoza problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz próba wypracowania pomocy w sytuacjach trudnych niesionej dzieciom.

Link do audycji