Anioły z makramy w Klubie Integracji Społecznej

Powiększ obraz

W ramach kolejnych warsztatów z rękodzieła uczestnicy Klubu Integracji Społecznej tworzyli anioły z makramy.
Symbolika aniołów jest złożona i bogata. Anioł może symbolizować życzliwość, zrozumienie, współczucie oraz ochronę, dobro i siłę. Wizerunek anioła to także symbol opieki boskiej, spokoju, bezpieczeństwa i radości.

Różne znaczenia przypisuje się przedstawieniom aniołów w formie plastycznej. Najczęściej gest ofiarowania komuś w prezencie wizerunku anioła ma na celu wyrażenie jak najlepszych intencji wobec danej osoby. Prezent
w postaci figurki anioła wyraża pragnienie, by osoba obdarowywana była zawsze bezpieczna i szczęśliwa oraz by jej anioł stróż zawsze nad nią czuwał.